Panel používateľa

Vybavenie práškových lakovní

Ručné alebo automatické technológie pre nanášanie komaxitu

Ručné alebo automatické technológie pre nanášanie komaxitu

Práškové lakovanie

Navrhujeme a nechávame si vyrábať zariadenia pre práškové lakovanie rôznych potrieb od pred úpravy až po konečnú úpravu povrchu, ako s riešením manuálnym alebo plne automatickým. Práškové lakovanie je ekologický spôsob lakovania povrchu kovu, vykonávané pre dekoratívne účely, alebo ochranu pred koróziou a pred agresívnymi látkami. Nanášanie práškovej farby za pomoci fluidizacie, je spôsob vytvorenia povrchu pomocou nanášacieho zariadenia v elektromagnetickom poli (pomocou elektrostatického efektu) v prostredí odsávanom a osvetlenom.

Nanášanie komaxitu (práškovej farby na báze syntetických živíc) ide buď do straty alebo s možnosťou spätného vrátenia nenaneseného prášku. Na to aby pripravená prášková farba zostala na výrobku je potrebné vytvoriť elektrostatický náboj a to buď prirodzenou cestou s tribo efektom alebo pomocou zdroja elektrostatického zariadenia.
Pre dokonalú prenosovú účinnosť je potrebné optimálne nastavenie nanášacieho zariadenia a to v spojitosti s typom práškové farby, členitosti výrobku alebo opätovného prelakovania už vytvrdenej farby. Zo skúsenosti vieme, že akákoľvek teoretická príručka je len polovica úspechu, preto zaškolenie a vlastné predvedenie elektrostatického zariadenia je pre nás samozrejmosťou a pre vás úspechom.
Súčasťou výbavy kabín pre práškové nanášanie je odsávací ventilátor, vďaka ktorému je zabezpečené, že nenanesená farba odchádza tam, kam potrebujeme a to napríklad do odsávacieho filtra a cez cyklónový odlučovač, alebo končí na špeciálnych filtroch s lamelovou vrstvou a to podľa typu kabíny. Každý z týchto filtrov v kabíne, ako i koncový filter je očisťovaný pomocou spätného rázu stlačeného vzduchu, a tak to je udržiavaný v prevádzky schopnom stave. Napriek tomu je potrebné si však uvedomiť, že každý filter má svoju obmedzenú životnosť. Vytvrdnutie alebo polymerizácia je zabezpečená vo vytvrdzovacej teplovzdušnej peci s nastaviteľnou teplotou v časovo odporúčanej dobe nahriatia podľa typu farby, hmotnosti výrobku a pod. Pomocou tepla sa najskôr farba topí a potom a následne tvrdne čím vytvorí pevnú a celistvú vrstvu. Vytváranie povlakov práškovými farbami a ich aplikácia je bez nebezpečných emisií, s kvalitnou glazúrou a z vysokou mechanickou odolnosťou.

 

Podrobné informácie Vám poskytneme na tel. čísle: 0948082334

Viac informácií: TU

Sphere card
Poskytujeme výhody a zľavy na kartu Sphere.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete v našich pravidlách používania cookies.